معنی و ترجمه کلمه tape backup unit به فارسی tape backup unit یعنی چه

tape backup unit


کامپيوتر : دستگاه پشتيبانى نوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها