طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tape bound به فارسی tape bound یعنی چه

tape bound


با تنگناى نوارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها