معنی و ترجمه کلمه tape cable به فارسی tape cable یعنی چه

tape cable


کابل نوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها