معنی و ترجمه کلمه tape deck به فارسی tape deck یعنی چه

tape deck


)tape drive(نوار ران ،نوار چرخان
کامپيوتر : نوار ران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها