معنی و ترجمه کلمه tape file به فارسی tape file یعنی چه

tape file


پرونده نوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها