معنی و ترجمه کلمه tape label به فارسی tape label یعنی چه

tape label


برچسب نوار
کامپيوتر : برچسب نوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها