طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tape measure به فارسی tape measure یعنی چه

tape measure


)tape measure(متر مخصوص اندازه گيرى ،نوار متر
معمارى : متر نوارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها