طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tape verifier به فارسی tape verifier یعنی چه

tape verifier


باز بين نوار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها