معنی و ترجمه کلمه taps به فارسی taps یعنی چه

taps


شير اب ،(نظ ).شيپور خاموشى
علوم نظامى : شيپور خاموشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها