معنی و ترجمه کلمه tar down به فارسی tar down یعنی چه

tar down


روکش گرفتن
علوم نظامى : بتونه مالى کردن مسدود کردن سوراخها
علوم دريايى : بتونه مالى کردن مسدود کردن سوراخها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها