معنی و ترجمه کلمه tar spraying machine به فارسی tar spraying machine یعنی چه

tar spraying machine


علوم مهندسى : ماشين قيرپاش
معمارى : دستگاه قطرانپاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها