طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه taraxacum به فارسی taraxacum یعنی چه

taraxacum


(گ.ش ).کاسنى زرد،شير دندان ،گل قاصد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها