طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tardive dyskinesia به فارسی tardive dyskinesia یعنی چه

tardive dyskinesia


روانشناسى : حرکت پريشى ديررس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها