معنی و ترجمه کلمه target audience به فارسی target audience یعنی چه

target audience


جماعت هدف تبليغات
بازرگانى : افراد مورد نظر
علوم نظامى : گروه اجتماعى که هدف تبليغ هستند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها