معنی و ترجمه کلمه target dossiers به فارسی target dossiers یعنی چه

target dossiers


پرونده هدفها
علوم نظامى : پرونده اطلاعات جمع اورى شده در مورد هدفهاى منطقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها