معنی و ترجمه کلمه target indicator به فارسی target indicator یعنی چه

target indicator


شاخص نشان دهنده هدف
علوم نظامى : شاخص هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها