معنی و ترجمه کلمه target list به فارسی target list یعنی چه

target list


ليست هدفها
علوم نظامى : ليست اماجها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها