معنی و ترجمه کلمه target range به فارسی target range یعنی چه

target range


برد هدف ،مسافت هدف
علوم نظامى : ميدان تير مشقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها