طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه target system به فارسی target system یعنی چه

target system


سيستم هدفها
علوم نظامى : سيستم هدفهاى ميدان تير سرى هدفهاى مستقر در يک منطقه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها