طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tarmacadam به فارسی tarmacadam یعنی چه

tarmacadam


)tarmacadam(جاده اسفالته داراى سنگفرش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها