معنی و ترجمه کلمه tarrasch defence به فارسی tarrasch defence یعنی چه

tarrasch defence


ورزش : دفاع تاراش در گامبى وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها