معنی و ترجمه کلمه tarsal به فارسی tarsal یعنی چه

tarsal


وابسته بقوزک پا،مچ پايى ،استخوان قوزک پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها