معنی و ترجمه کلمه tartarous به فارسی tartarous یعنی چه

tartarous


درده مانند،دردى شکل ،مشتق از درده شراب ،داراى باره دندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها