طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه task analysis به فارسی task analysis یعنی چه

task analysis


روانشناسى : تحليل تکليف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها