طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه task management به فارسی task management یعنی چه

task management


مديريت کار
کامپيوتر : مديريت وظيفه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها