معنی و ترجمه کلمه task organization به فارسی task organization یعنی چه

task organization


سازمان رزمى ،سازمان دادان براى رزم برش رزمى
علوم نظامى : سازمان براى رزم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها