معنی و ترجمه کلمه tasking به فارسی tasking یعنی چه

tasking


سازمان بندى براى عمليات ،واگذار کردن ماموريت به يکانها واگذارى ماموريت
علوم نظامى : تعيين ماموريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها