معنی و ترجمه کلمه taste tetrahedron به فارسی taste tetrahedron یعنی چه

taste tetrahedron


روانشناسى : چهارضلعى چشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها