معنی و ترجمه کلمه tate zuki به فارسی tate zuki یعنی چه

tate zuki


ورزش : ضربه عمود مشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها