طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tattoo به فارسی tattoo یعنی چه

tattoo


)tatoo(خال کوبى ،خال سوزنى ،خال کوبيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها