معنی و ترجمه کلمه tax avoidance به فارسی tax avoidance یعنی چه

tax avoidance


اجتناب از پرداخت ماليات
بازرگانى : کاهش بدهى مالياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها