معنی و ترجمه کلمه tax expenditures به فارسی tax expenditures یعنی چه

tax expenditures


بازرگانى : مخارج مالياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها