معنی و ترجمه کلمه tax free به فارسی tax free یعنی چه

tax free


بخشوده از ماليات
بازرگانى : معاف از ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها