معنی و ترجمه کلمه tax incidence به فارسی tax incidence یعنی چه

tax incidence


اثر انتقال ماليات
بازرگانى : عارضه ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها