معنی و ترجمه کلمه tax multiplier به فارسی tax multiplier یعنی چه

tax multiplier


بازرگانى : ضريب فزاينده ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها