معنی و ترجمه کلمه taxable activities به فارسی taxable activities یعنی چه

taxable activities


فعاليت هاى مشمول ماليات( بر درامد)
بازرگانى : فعاليت هاى مشمول ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها