معنی و ترجمه کلمه taxable profit به فارسی taxable profit یعنی چه

taxable profit


بازرگانى : سود مشمول ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها