طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه taxation of costs به فارسی taxation of costs یعنی چه

taxation of costs


قانون ـ فقه : ارزيابى هزينه هاى دعوى ،ماليات هزينه دادرسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها