معنی و ترجمه کلمه taxation به فارسی taxation یعنی چه

taxation


وضع ماليات ،ماليات بندى ،ماليات
قانون ـ فقه : وضع ماليات
بازرگانى : ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها