معنی و ترجمه کلمه taximeter به فارسی taximeter یعنی چه

taximeter


تاکسيمتر،مسافت سنج ،مسافت نماى تاکسى
علوم مهندسى : نشان دهنده کرايه تاکسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها