معنی و ترجمه کلمه taxiway به فارسی taxiway یعنی چه

taxiway


راه تاکسى يا باند تاکسى( فرودگاه)،مسير تاکسى کردن ،جاده يا راه تاکسى رو،فرودگاه
معمارى : راه تاکسى يا باند تاکسى
علوم نظامى : محوطه حرکت هواپيماها براى گرم شدن محوطه تاکسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها