معنی و ترجمه کلمه taxonomy به فارسی taxonomy یعنی چه

taxonomy


ره ارايى ،علم رده بندى ،طبقه بندى
روانشناسى : طبقه بندى
زيست شناسى : رده بندى جانداران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها