معنی و ترجمه کلمه tchigorin defence به فارسی tchigorin defence یعنی چه

tchigorin defence


ورزش : دفاع چيگورين در گامبى وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها