طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه te deum به فارسی te deum یعنی چه

te deum


(م.ل ).توخدايى ،سرودنيايش خدا وعيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها