معنی و ترجمه کلمه tea was served round به فارسی tea was served round یعنی چه

tea was served round


به همه چاى دادند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها