معنی و ترجمه کلمه tea cloth به فارسی tea cloth یعنی چه

tea cloth


پارچه روى سينى يا ميز چاى ،دستمال براى خشکاندن فنجان ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها