معنی و ترجمه کلمه tea stains به فارسی tea stains یعنی چه

tea stains


لکه چايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها