معنی و ترجمه کلمه teaching machine به فارسی teaching machine یعنی چه

teaching machine


ماشين اموزش ،ماشين تدريس
روانشناسى : ماشين اموزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها