معنی و ترجمه کلمه team roping به فارسی team roping یعنی چه

team roping


ورزش : مسابقه تيم 2 نفره گاوبازى جهت کمنداندازى و بستن گاو در حداقل وقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها