طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tears fell down his cheeks به فارسی tears fell down his cheeks یعنی چه

tears fell down his cheeks


اشک از چشمانش سرازير شد

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها